یقه پله‌ای به روش خانم عمرانی
میزان پارچه: دو متر (برای کت)
الگو و برش: الگوی پایه را رسم کرده و cm2 برای دکمه خور به وسط جلوی آن اضافه می‌کنیم. بازی یقه را به میزان دلخواه از گودی گردن علامت زده (می‌توان بازی یقه را cm5-4 بالاتر از کمر یا حدود خط سینه در نظر گرفت).
اگر خواستیم cm1 روی سرشانه از طرف گوشه گردن وارد شده و به بازی یقه وصل می‌کنیم و قسمت هاشور خورده را برش می‌زنیم. سپس خط یقه را نصف کرده و یک ساسون cm3-2 به طول cm7-6 روی این قسمت رسم می‌کنیم که این ساسون روی الگو از بالا به پایین بسته می‌شود (شکل۱).شما می توانید توضیحات بیشتر در این زمینه را در مجموعه فیلم آموزش خیاطی سیما عمرانی دنبا نمایید.

در الگوی جلو، در امتداد خطی که سرشانه روی آن فرود آمده، یک خط افقی می‌کشیم، cm10-8 از این خط پایین آمده و یک خط افقی دیگر رسم می‌کنیم و از گوشه گردن یک خط به طول cm22-20 روی این خط فرود می‌آییم و از انتهای این خط، بصورت گرد به انتهای خط شکسته یقه وصل می‌کنیم. خطوط یقه را رولت می‌کنیم (شکل۲). برای تهیه سجاف جلو، از گوشه گردن cm7-5 و از پایین لباس نیز cm7-5 وارد شده و بهم وصل کرده و آن را رولت می‌کنیم (شکل۳).
در الگوی پشت اگر سرشانه جلو را cm1 وارد شده بودیم، سرشانه پشت را نیز cm1 از طرف گوشه گردن داخل شده و هلال یقه را رسم می‌کنیم. برای سجاف پشت، روی سرشانه cm7-5 و روی خط وسط پشت cm10 علامت زده و سجاف را رسم می‌کنم و آن را رولت می‌کنیم. الگوی جلو را روی دولای باز درمی‌آوریم. الگوی یقه را می‌توان یکبار روی دولای باز با پارچه کت و یک بار روی دولای باز با پارچه از رنگ دیگر در بیاوریم.علاقه مندان به این هنر برای اینکه بتوانند به صورت خیلی ساده به مهارت بالایی دست یابیند پیشنهاد می کنیم از مجموعه آموزش خیاطی بدون الگو خانم عمرانی استفاده نمایند.

دوخت: ابتدا خط سرشانه و پهلوی پشت و جلو را میدوزیم. به دولای یقه، لایی می‌چسبانیم و خط بالا و خط هلال یقه را می‌دوزیم و یقه را از خط شکست به رو می‌کنیم. می‌توان هنگام اتو کردن، لایی رویی را به طرف داخل بغلطانیم تا حالت مغزی ایجاد شود. یقه را روی خط شکست یقه بالاتنه گذاشته و آن را کوک میزنیم. سرشانه‌های سجاف پشت و جلو را بهم میدوزیم، سپس سجاف را روی بالاتنه گذاشته و چرخ می‌کنیم. بعد از اتو کردن، سجاف را به پشت لباس برگردانده و سرشانه سجاف را روی سرشانه بالاتنه بست میزنیم.
در آخر، یقه جلو را به شکل پله‌ای حالت داده و اتو می‌کنیم.

خیاطی خانم عمرانی , خانم عمرانی , آموزش خیاطی بدون الگو, متد گرلاوین در خیاطی , آموزش خیاطی استاد راوندی